FAQ: Hosting


Domeny należy wydelegować na serwery:
ns1.weblogic.pl
ns2.weblogic.pl

Program Thunderbird to bardzo popularny, darmowy klient poczty o dużych możliwościach, rozwijany przez fundację Mozilla. Wydawany w wersjach dla różnych platform (GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X) oraz w wielu językach, w tym również z pełną obsługą języka polskiego.

Nowe konto pocztowe w programie Thunderbird można dodać w kreatorze, wywoływanym po wybraniu opcji Utwórz nowe konto. Znajdziemy ją na ekranie powitalnym programu lub w po wybraniu opcji Konfiguracja kont w górnym menu Narzędzia.

dodaj nowe konto

menedżer kont - dodaj nowe konto

Pojawi się okno z propozycją utworzenia adresów e-mail u firm trzecich. Wybieramy tutaj opcję Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail.

istniejący adres e-mail

W kolejnym oknie podajemy podstawowe informacje o naszym koncie pocztowym, czyli:

  • Imię i nazwisko - nazwa wyświetlana w polu nadawcy, gdy wysyłamy pocztę (można tu wprowadzić dowolną wybraną przez nas wartość)
  • Adres e-mail - pełny adres e-mail skrzynki pocztowej, którą konfigurujemy
  • Hasło - hasło do tej skrzynki pocztowej, zdefiniowane uprzednio w panelu serwera

konfiguracja konta e-mail

Klikamy Kontynuuj. Program Thunderbird następnie pobierze sugerowane wartości ustawień dla konta pocztowego. Prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich wartości oraz ewentualne poprawienie ich według poniższych wskazówek wybierając Konfiguracja zaawansowana.

Należy wybrać typ serwera poczty przychodzącej. Do wyboru mamy POP3 (w tym trybie cała poczta pobierana jest na dysk lokalnego komputera) lub IMAP (poczta przechowywana jest na serwerze, wiadomości ściągane są na żądanie, na serwerze również przechowywana jest poczta wychodząca). Typ serwera możemy zmienić w czasie późniejszym jedynie poprzez usunięcie konta w programie Thunderbird oraz skonfigurowanie go od nowa.

Jako serwer poczty przychodzącej oraz wychodzącej należy wpisać mail oraz nazwę naszej domeny, oddzielone kropką. Prosimy o nie wpisywanie tutaj innych wartości (np. nazw serwera lub adresów IP).

Poniższa tabela prezentuje poprawne wartości portów dla poszczególnych usług. Prosimy zwrócić uwagę iż większość operatorów (w tym Orange, Dialog, Netia) blokuje całkowicie ruch na porcie 25. Użytkownicy takich łącz powinni zmienić w konfiguracji programu (w ustawieniach poczty wychodzącej) port SMTP na port 465 lub 587.

Usługa pocztowa Połączenie bez SSL Połączenie z SSL
serwer POP3 110 995
serwer SMTP 25
587
25
465
serwer IMAP 143 993

Poniższy ekran pokazuje optymalne ustawienia dla przykładowej skrzynki pocztowej.

konfiguracja konta e-mail - ustawienia

Na naszych serwerach można korzystać z bezpiecznego, szyfrowanego logowania poprzez SSL, do czego zachęcamy. W przypadku nieposiadania własnego certyfikatu SSL, wydanego dla domeny w której znajduje się skrzynka pocztowa, może pojawić się monit bezpieczeństwa programu pocztowego. Należy wówczas zgodnie z podpowiedzią w programie pocztowym dodać wyjątek do reguł bezpieczeństwa, aby taki monit nie pojawiał się w przyszłości.

wyjątek bezpieczeństwa

Jeśli wszystkie poprzednie czynności wykonaliśmy prawidłowo, konfiguracja konta jest w tym momencie zakończona. Możemy już odbierać i wysyłać pocztę.

Weryfikacja ustawień programu Thunderbird

W przypadku problemów z odbieraniem i wysyłaniem poczty na już utworzonym koncie prosimy o sprawdzenie ustawień. W szczególności należy zwrócić na ustawienia nazw serwerów, portów, wybór profilu serwera poczty wychodzącej SMTP oraz wybraną metodę uwierzytelniania.

konfiguracja - poczta przychodząca konfiguracja serwera

konfiguracja - poczta przychodząca

konfiguracja - poczta wychodząca

Problemy z połączeniem z kontem pocztowym

Twój program pocztowy nie może połączyć się z serwerem? Sprawdź w pierwszej kolejności następujące kwestie:

  • Czy podałeś prawidłową nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej w formacie mail.nazwadomeny?
  • Czy hasło dla tego użytkownika jest prawidłowe? W razie wątpliwości ustaw nowe.
  • Czy jako nazwę użytkownika używasz wszędzie pełny adres e-mail?
  • Czy masz włączoną transmisję SSL i ustawione poprawne numery portów?
  • Czy uwierzytelnienie opiera się na zwykłym tekście czy ustawiony jest błędnie inny sposób?